Kościół – pomnik, czyli historia niezwyklej świątyni

Parafia Najczystszego Serca Maryi miesci sie przy Placu Szembeka, na ulicy Józefa Chłopickiego 2.

Szembeka

Parafia Najczystszego Serca Maryi 20.11.2014

Początkowo w miejscu tym stal drewniany kościół, który wybudował proboszcz  Jan Sztuka, a parafia została erygowana rok później 25 lutego 1925 roku przez Kardynała Aleksandra Kakowskiego.

Nazwę Najczystszego Serca Maryi zawdzięcza parafia księżnej Marii Radziwiłłównie.

Plac pod budowę parafia uzyskała od Jana Łaskiego, przedsiębiorcy i prezesa Spółki Seryjnej Budowy Domów.

Drewniany kościół został zbudowany w zaledwie 6 tygodni. Spłonął 12 września 1944 roku, pod koniec wojny w czasie zajmowania Pragi przez wojska radzieckie.

Szembeka1

 

Żrodlo: https://geolocation.ws/v/P/68494335/parafia-najczystszego-serca-maryi-1924/en

Szembeka2

Żrodło: https://geolocation.ws/v/P/68494336/parafia-najczystszego-serca-maryi-1924/en

 

Murowana świątynia powstała dzięki działaniom Komitetu Budowy Kościoła – Pomnika poległych za Ojczyznę w setna rocznice powstania listopadowego. 10 czerwca 1934 roku został poświecony kamień węgielny pod budowę świątyni. Prace budowlane w stanie surowym zostały ukończone w roku 1941. Prace budowlane zostały przerwane ze względu na działania wojenne. Świątynia została ukończona w roku 1946. Konsekracji kościoła dokonał Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński w 1949 roku.

Szembeka3

 

Fot. Jacek Wiśniewski

Podczas pracami przy fundamentach natrafiono na zbiorowe mogiły powstańcze. Szczątki umieszczono w symbolicznym grobowcu na Olszynce Grochowskiej.

Pierwszym proboszczem był zmarły 26 grudnia 1970 roku ksiądz Jan Sztuka, którego ciało spoczywa w krypcie grobowej pod kaplicą nawy bocznej obok ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kościół ma trzy nawy i wysoką wieżę, która dominuje nad okolicą Grochowa i Gocławka.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]