Ktoś wybił szybę w autobusie. Policja szuka tego mężczyzny

Polic­jan­ci z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu prowadzą czyn­noś­ci wyjaś­ni­a­jące w spraw­ie wybi­cia szy­by w auto­bus­ie komu­nikacji miejskiej.

Fot. KSP

Do zdarzenia doszło 20 listopa­da ok. godz.23.30 przy ul. Gro­chowskiej.

Oso­ba na pub­likowanych zdję­ci­ach najpraw­dopodob­niej ma bezpośred­ni związek z tym przestępst­wem.

Wszys­tkie oso­by, które rozpoz­na­ją i mogą pomóc w ustal­e­niu jej tożsamoś­ci pros­zone są o kon­takt, tel.(22) 603–69-18, (22) 603–84-26 w godz.8.00–16.00, bądź drogą elek­tron­iczną na adres: komendant.krp7@ksp.policja.gov.pl.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.