Mają dość zanieczyszczeń w Warszawie. Napisali do Komisji Europejskiej

Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, reprezentowane przez Macieja Czaplińskiego napisało petycję do Jeana-Claude’a Junckera, Przewodniczącego Komisji Europejskiej ws. zanieczyszczenia powietrza w Warszawie i Polsce. „W interesie nas wszystkich powiedzmy Komisji prawdę o polskim powietrzu.” – mówi treść oświadczenia.

Fot. Miasto jest Nasze

Fot. Miasto jest Nasze

Stowarzyszenie twierdzi, ze dla polskich władz nie istnieje coś takiego jak problem zanieczyszczenia powietrza i nie robią nic, by poprawić sytuację. Komisja Europejska raz już apelowała do Polski o wyjaśnienia z tym związane, ale odpowiedź utajniono. Według stowarzyszenia czas na to, aby interweniować wyżej. Treść petycji brzmi:

„Zaniepokojeni doniesieniami prasowymi, z których wynika, że w odpowiedzi na uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej w sprawie jakości powietrza rząd Rzeczypospolitej Polskiej może podejmować próby wprowadzenia Komisji Europejskiej w błąd, zwracamy się do Państwa Komisarzy z niniejszą petycją.

Jako mieszkańcy Polski, kraju o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w całej Unii Europejskiej, jesteśmy zaniepokojeni brakiem stanowczych działań administracji publicznej naszego kraju zmierzających do ograniczenia problemu, który – jak się szacuje – przyczynia się co roku do przedwczesnej śmierci 40 tysięcy naszych współobywateli. Pomimo podejmowanych przez liczne organizacje pozarządowe, placówki naukowe oraz media działań nagłaśniających problem oraz mimo nacisków wywieranych na władze na poziomie rządowym i samorządowym w Polsce nie podjęto dotąd żadnych efektywnych działań ukierunkowanych na walkę z tym śmiercionośnym zjawiskiem. Przeciwnie, rząd wycofał się z deklarowanego pierwotnie zakazu sprzedaży szkodliwych gatunków węgla dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia norm emisyjnych dla kotłów węglowych, a z projektów legislacyjnych usunięto możliwość wprowadzenia przez gminy tzw. stref niskiej emisji (low emissions zones).

Temat zanieczyszczeń powietrza jest całkowicie nieobecny w trwającej obecnie kampanii wyborczej, co najlepiej pokazuje stosunek elit politycznych do problemu zanieczyszczenia powietrza.

Ubolewamy, że treść odpowiedzi rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej nie została ujawniona. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie odnieść się konkretnie do deklaracji złożonych przez rząd. Niemniej jednak apelujemy do Państwa Komisarzy o dogłębną analizę tego dokumentu i ocenę faktycznej sytuacji w Polsce w oparciu o badania niezależnych ekspertów. Prosimy o podjęcie działań, które zmuszą władze Rzeczypospolitej Polskiej do wdrożenia efektywnych środków, które pozwolą nam, mieszkańcom, oddychać czystym powietrzem.”

Jeżeli chcecie dopisać się do powyższych słów wystarczy wejść na stronę zmienmy.to, na której jest dostępny powyższy list.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.