Ogromne utrudnienia na S8 po zderzeniu dwóch pojazdów

Ogromne utrud­nie­nia na S8. Na jezd­ni w kie­run­ku cen­trum, na wyso­ko­ści ul. Łabiszyńskiej doszło do zde­rze­nia dwóch pojaz­dów. Dwa pasy w kie­run­ku cen­trum są zablokowane.

Fot. Tadeusz Rudzki / Wikipedia

„Ok. godz. 15.00 zde­rzy­ły się Autosan i Audi. Ze wstęp­nych usta­leń wyni­ka, że spraw­cą wypad­ku jest kie­row­ca Audi, któ­ry tra­fił do szpi­ta­la” – mówi nam Ewa Szymańska-Sitkiewicz z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci obec­ni na miej­scu zda­rze­nia pro­wa­dzą czyn­no­ści wyja­śnia­ją­ce. Służby sprzą­ta­ją miej­sce wypad­ku. Na razie zablo­ko­wa­ne są dwa pasy w kie­run­ku centrum.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.