Oświadczenie władz dzielnicy w sprawie Pubu pod Pstrągiem. Właściciele mijają się z prawdą?

Pstrąg

Urząd Dzielnicy Praga Południe od dawna milczał w prawie zamkniecie Pubu pod Pstrągiem. Wysłaliśmy w tej sprawie zapytanie do Pana Jerzego Gierszewskiego, rzecznika prasowego Urzędu Dzielnicy. Pan rzecznik jednak nie raczył wyjaśnić tego naszym czytelnikom. Jakiś czas później, w internecie pojawiło się oświadczenie rzecznika. Wynika z niego, że Pub pod Pstrągiem mógł dalej istnieć, gdyby właściciel zgodził się na 3-letnią, a nie 10-letnią dzierżawę:

„Skupiając się na faktach należy podkreślić, że twierdzenie iż urzędnicy miejscy i dzielnicowi angażują się w likwidowanie jakichkolwiek firm, a szczególnie małych i rodzinnych, w naszym mieście jest nieprawdą i dużym nadużyciem ze strony autorów oświadczenia. Odwrotnie, przykładów wspierania takich firm na Pradze-Południe i w całym mieście stołecznym jest tak dużo, że nie ma miejsca, aby je tu przytaczać. Nieprawdziwa jest także informacja przekazywana przez Pana Dąbrowskiego, że od listopada 2014 roku starał się o podpisanie nowej, trzyletniej umowy a o decyzji odmownej dowiedział się niedawno.  Nikt w urzędzie dzielnicy Praga-Południe nigdy nie zamykał drzwi przed Panem Dąbrowskim. Dlatego dziwić musi jego stwierdzenie, że od pół roku nie mógł „dobić się do żadnego z odpowiedzialnych za ten stan rzeczy urzędników”.

Do 31 października 2014 roku byli dzierżawcy nieruchomości na której zlokalizowany był „Pub Pod Pstrągiem” prowadzili działalność na podstawie zawartych z m.st. Warszawa umów dzierżawy i korzystali z przedmiotu dzierżawy, w tym lokalu użytkowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. Również w październiku 2014 roku zwrócili się do Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy z wnioskiem o wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat. Otrzymali odpowiedź odmowną. Argumentów uzasadniających tę odmowę było kilka. Najistotniejsze to brak podstawy do uznania, że podmiot starający się o 10-letnią dzierżawę spełnia wszystkie warunki określone w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXVIII/534/2004 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Spełnienie tych oczekiwań dawało możliwość dzierżawy  w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

Zgodnie z przyjętymi procedurami, dzierżawcom nieruchomości na której znajdował się  pub, też w październiku, pisemnie przypomniano o zbliżającym się końcu trwania  umowy dzierżawy. Poproszono też o wskazanie terminu protokolarnego przekazania nieruchomości  ZGN. 5 listopada 2014 roku odbyto spotkanie w którym wziął udział pełnomocnik byłych dzierżawców nieruchomości oraz przedstawiciele ZGN. Z notatki sporządzonej po tym spotkaniu wynika, że  dotychczasowy dzierżawca nie był zainteresowany dalszą dzierżawą nieruchomości na okres krótszy niż 10 lat. Potwierdza to też korespondencja prowadzona  z byłymi dzierżawcami nieruchomości w parku Skaryszewskim, którą ostatecznie zakończono 18 marca 2015 roku

Z istniejących dokumentów jednoznacznie wynika, że cały opisywany powyżej proces toczył się transparentnie a byli dzierżawcy nieruchomości na której był zlokalizowany „Pub Pod Pstrągiem” w pełni go kontrolowali. Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że  w sprawie tych nieruchomości w parku Skaryszewskim Zarząd Dzielnicy będzie nadal działał zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.  Kierując się nimi, chce utrzymać dotychczasowe funkcje tego obszaru, preferując działalność gastronomiczną i rekreacyjną. W ciągu najbliższych kilkunastu dni  ogłoszony zostanie  konkurs w wyniku którego zostanie wyłoniony najemca nieruchomości na okres 3 lat.

Jerzy Gierszewski
rzecznik prasowy dzielnicy
Praga-Południe”

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.