Piękny teledysk do utworu „Warszawo Ma” nagrany przez licealistów [WIDEO]

Blisko 40 osób zaan­ga­żo­wa­ło się w nagra­nie tele­dy­sku do utwo­ru „Warszawo Ma” w nowym wyko­na­niu Ferajny z Hoovera. Teledysk jest pięk­ny i odda­je kli­mat Warszawy tam­tych lat. Wykonali go… lice­ali­ści z Liceum Filmowego w Warszawie!

Fot. Mateusz Wyszogrodzki / YouTube

Fot. Mateusz Wyszogrodzki / YouTube

„W pią­tek, 3 lip­ca mia­ła miej­sce pre­mie­ra nasze­go tele­dy­sku stwo­rzo­ne­go do utwo­ru „Warszawo Ma” w wyko­na­niu gru­py Ferajna z Hoovera. Ferajna jest gru­pą muzy­ków ulicz­nych, któ­rzy wyko­nu­ją utwo­ry o tema­ty­ce wojen­nej i patrio­tycz­nej. Można ich spo­tkać naj­czę­ściej na skwe­rze Hoovera w Warszawie. Do fil­mu wspól­nie wybra­li­śmy utwór „Warszawo Ma”. Jej tekst został napi­sa­ny przez Ludwika Starskiego do fil­mu „Zakazane pio­sen­ki” z 1946 r.” – czy­ta­my w prze­sła­nej do nas wiadomości.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.