Przepiękne i unikatowe zdjęcia Warszawy z XIX wieku [ZDJĘCIA]

Nasz cykl z przed­wo­jen­nej Warszawy [LINK] cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią. Dosłownie zosta­li­śmy zasy­pa­ni miły­mi komen­ta­rza­mi. Prosicie o wię­cej zdjęć, a my kocha­my ten temat, bo nasz por­tal na począt­ku dzia­łal­no­ści pisał wyłącz­nie o zabyt­kach. Przedwojenną Warszawę kocha­my i bro­ni­my jej pozo­sta­ło­ści. Chcemy by nasze mia­sto było jak najpiękniejsze.

Ogród Saski. Teatr letni

Kościół sw. Trójcy na Placu Krasińskich

Kolumna Zygmunta 1885

Kolumna Zygmunta 1885

Rynek Starego Miasta

Teatr na Wyspie w Łazienkach

Plac Teatralny z budyn­kiem Teatru Wielkiego lata 80te XIX wieku

Warsza lata 80te XIX wieku

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.