Rewitalizacja Pragi: poprawki są, programu nie ma

W kwietniu minął termin składania poprawek do wielkiego programu rewitalizacji Pragi opiewającego na gigantyczną sumę 1,5 mld. zł. Aktywiście jednak zastanawiają się co dalej z projektem. Poprawki bowiem od dawna są, ale ostatecznego kształtu, jak nie było tak nie ma. Joanna Erbel, opublikowała na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych link do otwartego listu, jaki aktywiści wysłali do Hanny Gronkiewicz-Waltz i Michała Olszewskiego. List jest o tyle ważny, że podpisali się pod nim przedstawiciele czołowych ruchów aktywistycznych i dziennikarskich na rzecz Warszawy m.in.Krytyka Polityczna, Habitat for Humanity, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”, Partia Zieloni i Komuna Warszawa.

11150806_448318855331665_8679008421757920603_n

„Miesiąc temu minął czas na składanie uwag do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Warszawy do 2022 roku – to jedna z najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju Warszawy inwestycji, na którą planuje się przeznaczyć nawet 1,5 mld zł. Doceniając działania miasta na rzecz stworzenia kompleksowego programu rewitalizacji, czujemy się zaniepokojeni brakiem informacji o dalszym kształcie tego programu. Od końca kwietnia wokół szeroko reklamowanego przez miasto programu zmian zapadła cisza. Nie wiemy, jakie poprawki i ile zostało złożonych do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji oraz w jakim stopniu wpłyną one na ostateczny kształt Programu. W trakcie konsultacji zgłaszany był postulat, aby po zebraniu poprawek opublikować je i kontynuować pracę nad ich wdrożeniem. Postulowaliśmy wspólne przedyskutowanie uwag z przedstawicielami ratusza.

Niestety do tej pory ratusz nie ujawnił ani treści, ani liczby zgłoszonych poprawek.

A przecież od dawna wiadomo, że warunkiem powodzenia rewitalizacji społecznej jest szeroki udział mieszkańców na wszystkich etapach realizacji programu. Naszym zdaniem w przedłożonym do konsultacji projekcie w zbyt małym stopniu przewidziano reprezentację strony społecznej przy wdrażaniu i ewaluacji programu. Program Rewitalizacji przygotowany przez miasto wzbudza duże nadzieje – ale również obawy organizacji społecznych i aktywistów miejskich. Doceniamy ogrom wykonanych prac i pozytywnie oceniamy szereg elementów ZPR: wzmocnienie mieszkalnictwa społecznego, inwestycje w infrastrukturę sportową, społeczną i edukację. Zwracamy jednak uwagę na to, że w obecnym kształcie Program:
– nie rozwiązuje w wystarczającym stopniu społecznych problemów Pragi;
– w niewystarczający sposób uwzględnia potrzebę reprezentacji strony społecznej przy wdrażaniu i ewaluacji programu;
– w programie brak jest jasnych kryteriów oceny jego skutków;
– program uznaje przemysł kreatywny za dźwignię rozwoju obszarów objętych programem – przy braku wsparcia dla innych branż działalności gospodarczej, a to grozi gentryfikacją;
– program koncentruje się na tworzeniu instytucjonalnych „wysp”, takich jak nowa siedziba Sinfonii Varsovia, przy pominięciu inicjatyw lokalnych już działających na Pradze;
– program w niewystarczającym stopniu uwzględnia zaangażowanie lokalnych mieszkanek i mieszkańców, ekspertek i ekspertów oraz grup formalnych i nieformalnych działających na obszarze rewitalizowanym.

Ponownie zwracamy się do Prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, o partycypacyjne opracowanie uwag społecznych zgłoszonych w trakcie konsultacji. Proponujemy, aby wraz z urzędnikami przedstawiciele strony społecznej mogli omówić swoje propozycje oraz wyjaśnić pojawiające się wątpliwości. W naszej opinii dialog i otwarcie administracji publicznej na głos obywateli stanowić powinny fundamenty nadchodzących w Warszawie zmian. Dobre zaplanowanie działań oraz włączenie w proces strony społecznej jako ważnego partnera dla urzędu jest koniecznym warunkiem skutecznej rewitalizacji i niezmarnowania pokaźnej kwoty, która zostanie na nią przeznaczona.”

List aktywistów

List aktywistów


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.