Tak czystego powietrza w Warszawie nie było już dawno. Wreszcie można oddychać

Święta przy­nio­sły w sto­li­cy jed­ną, waż­ną zmia­nę. Żadna z norm powie­trza nie jest prze­kro­czo­na. Wreszcie moż­na wyjść na dwór i pood­dy­chać swo­bod­nie. Zapraszamy Was zatem na spa­cer. Przypominamy, że w świę­ta Bożego Narodzenia, w nie­dzie­lę i ponie­dzia­łek, 25 i 26 grud­nia, uli­ce Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat są zimo­wym dep­ta­kiem [LINK] - są zamknię­te dla ruchu pomię­dzy ul. Miodową a ron­dem gen. de Gaulle’a.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.