Udało się! Ocaliła od zapomnienia stare, piękne kołysanki! [WIDEO]

Jakiś czas temu pisa­li­śmy o pro­jek­cie „Kołysanki Niedzisiejsze”. Pomysłodawczyni chcia­ła oca­lić od zapo­mnie­nia sta­re, kla­sycz­ne koły­san­ki – te, któ­re śpie­wa­ły nam do podusz­ki nasze bab­cie. Udało się! Jedną z nich może­cie posłu­chać już teraz.

Aneta Strzeszewska – absol­went­ka Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie jest odpo­wie­dzial­na za akcję rato­wa­nia od zapo­mnie­nia sta­rych kołysanek.

„Chysiały chy­sia­ły” to koły­san­ka pocho­dzą­ca z regio­nu zie­mi radom­skiej – mówi nam Aneta Staszewska, nasza zna­jo­ma i pomy­sło­daw­czy­ni pro­jek­tu – „Chysiać zna­czy koły­sać. Sprytnie uży­te w aran­ża­cji muzycz­nej dzwo­necz­ki, spra­wia­ją iż koja­rzy się ona z cza­sem Bożonarodzeniowym. Życzę aby wszyst­kie maleń­stwa spo­koj­nie przy niej usy­pia­ły, nie tyl­ko w ten świą­tecz­ny czas.” – dodaje.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.