Udało się! Ocaliła od zapomnienia stare, piękne kołysanki! [WIDEO]

Jak­iś czas temu pisal­iśmy o pro­jek­cie “Kołysan­ki Niedzisiejsze”. Pomysło­daw­czyni chci­ała ocal­ić od zapom­nienia stare, klasy­czne kołysan­ki — te, które śpiewały nam do podusz­ki nasze bab­cie. Udało się!  Jed­ną z nich może­cie posłuchać już ter­az.

Ane­ta Strzeszews­ka – absol­wen­t­ka Autorskiej Szkoły Muzy­ki Rozry­wkowej i Jaz­zu im. Krzyszto­fa Kom­e­dy w Warsza­w­ie jest odpowiedzial­na za akcję ratowa­nia od zapom­nienia starych kołysanek.

Chysi­ały chysi­ały” to kołysan­ka pochodzą­ca z regionu zie­mi radom­skiej — mówi nam Ane­ta Staszews­ka, nasza zna­jo­ma i pomysło­daw­czyni pro­jek­tu — “Chysi­ać znaczy kołysać. Spry­t­nie użyte w aranżacji muzy­cznej dzwonecz­ki, spraw­ia­ją iż kojarzy się ona z cza­sem Bożonar­o­dzeniowym. Życzę aby wszys­tkie maleńst­wa spoko­jnie przy niej usyp­i­ały, nie tylko w ten świąteczny czas.” — doda­je.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.