Uwaga zwyrodnialec na Targówku. Uważajcie na swoje zwierzęta!

Znęcał się, uszko­dził narzą­dy wewnętrz­ne, przy­pa­dał, powy­ry­wał zęby i pazu­ry oraz praw­do­po­dob­nie podał nar­ko­ty­ki zwie­rzę­ciu. Wstyd przy­znać, że zro­bił to czło­wiek. Chociaż w tym wypad­ku to okre­śle­nie moc­no na wyrost. Publikujemy ku prze­stro­dze. Bestie są wśród nas!

Fot. Facebook

„UWAGA!!!! Z piąt­ku na sobo­tę zeszłe­go tygo­dnia jakiś zwy­rod­nie­niec dorwał kota mojej sio­stry i bestial­sko się nad nim znę­cał . Kotka zma­sa­kro­wa­na. Ma powy­ry­wa­ne zęby oraz pazu­ry u łapek mało tego to po przypalane,narządy wewnętrz­ne zmasakrowane.Musìeli poda­wać jej jakieś nar­ko­ty­ki bo kot­ka sta­le wymio­tu­je a żołą­dek nie przyj­mu­je pokar­mu. Pani wet. jak ją zoba­czy­ła to się popłakała.Miało to miej­sce w rejo­nie ulic Rozwadowskiej i Młodzieńczej. Jeżeli ktoś coś sły­szał lub widział pro­szę o kon­takt na priv.Nie moż­na lek­ce­wa­żyć takie­go zacho­wa­nia. Jakim to trze­ba być sku.….synem .Zwierzęta też mają uczu­cia.” – napi­sa­ła Pani Agnieszka

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.