Warszawa przez Biebera

Wiele razy prze­jeż­dża­jąc obok wiel­ko­for­ma­to­wych reklam, zasta­na­wia­łem się, jak wyglą­da widok z okna. Fanpage Pańska Skórka opu­bli­ko­wał zdję­cie, któ­re pod­bi­ja inter­net. Przedstawia ono widok „zza Biebera”, czy­li z gma­chu Universalu, tuż za Rotundą.

Efekt przy­po­mi­na więc ten, któ­ry może­my obser­wo­wać w okle­jo­nych rekla­mą auto­bu­sach. Na dole widzi­my ten sam obraz bez reklamy.

Portal Warszawa w Pigułce dzię­ku­je Pańskiej Skórce za zgo­dę na publi­ka­cje zdjęcia.

Fot. Adam Kaliszewski / Pańska Skórka

Fot. Adam Kaliszewski / Pańska Skórka

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.