Źródła geotermalne w Warszawie zamienią w elektrociepłownie?

Elektrownia geotermalna Svartsengi fot. Wikipedia

Elektrownia geotermalna Svartsengi fot. Wikipedia

Niewiele osób o tym wie, ale pod Warszawą, a konkretnie pod Pragą istnieją źródła geotermalne, które mogłyby zostać wykorzystane do budowy elektrociepłowni o mocy od ok. 2 do 10 MW.

27 marca do biura Hanny Gronkiewicz-Waltz wpłynęła w tej sprawie interpelacja Agnieszki Soin, radnej PiS dzielnicy Praga-Południe:
„Od wielu lat posiadamy dokumentację techniczną oraz stosowne ekspertyzy określające warunki występowania i możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Dzielnicy Praga Południe” – czytamy w interpelacji – „W związku z próbami ograniczenia emisji spalin w Warszawie zwracam się z zapytaniem, czy Miasto jest również w posiadaniu tych danych i czy są plany dot. wykorzystania złóż geotermalnych do ogrzewania obiektów Miasta.”

Dalej radna pyta także czy były robione analizy, które pozwoliłyby na oszacowanie na ile takie złoża ograniczyłyby emisję trujących związków i czy miasto posiada środki, które mogłyby być wykorzystane na opracowania określającego możliwości wykorzystania energii geotermalnej.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]