Nie żyje Magdalena Abakanowicz, autorka słynnych abakanów

Prof. Adam Myjak, rek­tor Akademii Sztuk Pięknych poin­for­mował, że dziś zmarła Mag­dale­na Abakanow­icz.

Fot. Radomil / Wikipedia

Mag­dale­na Abakanow­icz urodz­iła się 20 czer­w­ca 1930 roku w pod­warsza­ws­kich Falen­tach. W 1954 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych.
W lat­ach 60. stworzyła cykl abakanów, który składał się z człekok­sz­tałt­nych insta­lacji wyko­nanych tech­nika­mi tkacki­mi. Jej dzieło „Tłumy” zre­wolucjoni­zowało myśle­nie o tkan­i­nach, jako o mate­ri­ale z którego moż­na robić sztukę.

W ostat­nich lat­ach życia, artys­t­ka mieszkała i tworzyła wyłącznie w Warsza­w­ie. Była wielokrot­nie odz­naczana. Otrzy­mała m.in.: Krzyż Koman­dors­ki z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Pol­s­ki, fran­cus­ki Krzyż Ofi­cer­s­ki Orderu Sztu­ki i Lit­er­atu­ry czy Zło­ty Medal „Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.