Ostatni tydzień Królewskiego Ogrodu Światła

Jeśli jeszcze nie byliś­cie w Królewskim Ogrodzie Światła, macie ostat­nią szan­sę, żeby zobaczyć świ­etl­ną wys­tawę w tym ksz­tał­cie. Orga­ni­za­torzy już myślą o zupełnie nowej ekspozy­cji, która rozświ­etli ogród jesienią 2017 r., a tym­cza­sem do 12 mar­ca moż­na oglą­dać Zło­ty Dziedziniec, Ogród Wyobraźni i Mag­iczny Ogród Króla. Tegoroczny pro­jekt zakończymy bard­zo kolorowo – 11–12 mar­ca odbędzie się V Królews­ki Fes­ti­w­al Światła rozświ­et­la­ją­cy całą dziel­nicę Wilanów! W te dni Królews­ki Ogród Światła będzie czyn­ny aż do półno­cy!


Fot. Marcin Mastykarz / Muzeum w Wilanowie

Jed­ną z fes­ti­walowych atrakcji będzie zlokali­zowane przy ul. Stanisława Kost­ki Potock­iego plan­e­tar­i­um – namiot sfer­yczny, w którym będziemy snuli świ­etlne opowieś­ci o niebie i gwiaz­dach. Kolorowy i dynam­iczny stanie się również wilanows­ki ratusz – szk­lana ściana będzie mieniła się różny­mi bar­wa­mi światła. W Roy­al Wilanów pow­stanie insta­lac­ja z kolorowych para­solek, a dzieci zostaną zapros­zone do stre­fy fan­tazji, gdzie m.in. poma­lu­ją buzie far­ba­mi świecą­cy­mi w świ­etle UV.


Najwięk­szą atrakcją fes­ti­walu będą uwiel­biane przez pub­liczność map­pin­gi, czyli trójwymi­arowe pokazy łączące światło, obraz i dźwięk. Będą wyświ­et­lane nie tylko na wilanowskim pałacu, ale też na fasadzie koś­cioła św. Anny. Po pokazach warto wybrać się na spac­er wzdłuż ul. Stanisława Kost­ki Potock­iego, która poprowadzi do kole­jnej atrakcji – insta­lacji Drze­wa Abażurów. Jeśli zaś zechce­cie się ogrzać, zaprasza­my do wilanowskiej Oranżerii, w której na dzieci czekać będzie Kraina Kinder Niespodzian­ki, a na dorosłych – kaw­iar­nia.

DATY i GODZINY OTWARCIA KRÓLEWSKIEGO OGRODU ŚWIATŁA
do 10 mar­ca, godz. 16.00–21.00, ostat­nie wejś­cie: godz. 20.40

11–12 mar­ca, godz. 16.00–00.00, ostat­nie wejś­cie: godz. 23.40

DATY i GODZINY MAPPINGÓW na fasadzie pałacu:

4–5 mar­ca, godz.: 18.30, 19.30, 20.30

11–12 mar­ca, godz.: 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30

BILETY do Królewskiego Ogro­du Światła: 10 zł – bilet zwykły, 5 zł – bilet ulgo­wy, dzieci do lat 7 – wstęp bezpłat­ny

Bile­ty moż­na kupić :

  • w kasach przed wejś­ciem na wys­tawę
  • przez inter­net: www.bilety.wilanow-palac.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.