Rewia mody LGBT dla prezydenta elekta

Przed Pałacem prezy­denckim spotkali się przed­staw­icie środowiska LGBT. Uczest­ni­cy ubrali się w stro­je plażowe i mary­nar­ki. To odpowiedź na słowa Andrze­ja Dudy prezy­den­ta elek­ta, który powiedzi­ał: „Nie wyobrażam sobie, żeby mi ktoś pół­na­go parad­ował po kance­larii” powiedzi­ał Andrzej Duda na tem­at zatrud­nienia homosek­su­al­istów w kance­larii prezy­den­ta.

Pałac Prezydencki / Flaga LGBT. Fot. Marcin Białek / Wikipedia | Lambda

Pałac Prezy­denc­ki / Fla­ga LGBT. Fot. Marcin Białek / Wikipedia | Lamb­da

Hap­pen­ing zor­ga­ni­zowała Kam­pa­nia Prze­ciw Homo­fo­bii. Celem spotka­nia było pokazanie prezy­den­towi elek­towi, że żaden gej, les­bij­ka czy transsek­su­al­ista nie chodzi pół­na­go do pra­cy. Uczest­ni­cy akcji chcą tym samym naw­iązać dia­log z nowym prezy­den­tem. Pod­czas kam­panii Andrzej Duda mówił: „Spotkam się z nimi i będę szcz­erze roz­maw­iał. Siądę przy jed­nym stole, bo są ludź­mi taki­mi samy­mi jak ja i należy się im sza­cunek”. Środowisko LGBT daje więc kredyt zau­fa­nia nowo wybranej głowie państ­wa i czeka na jego decyzję odnośnie spotka­nia.

Akc­ja odbyła się bez ekscesów. Uczest­ni­cy man­i­fes­tacji robili sobie pamiątkowe zdję­cia, odbi­jali piłecz­ki plażowe i roz­maw­iali z dzi­en­nikarza­mi. Funkcjonar­iusze BOR pil­nowali porząd­ku i podawali man­i­fes­tantom piłkę, jeżeli ta niefor­tun­nie wpadła na teren na który nie moż­na wejść.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.