Symbolika nazistowska na Targówku i napis: „Cały Targówek pier***li uchodźców”

Na Targówku pojaw­ił się napis „Cały Targówek pier***li uchodźców” oraz sym­bo­l­i­ka nazis­tows­ka: krzyż cel­ty­c­ki wraz z cyfra­mi 14 i 88.

Fot. Facebook

Fot. Face­book

Cyfra 14 to tzw. „Four­teen Words”, a więc częs­to uży­wane przez neon­azistów zdanie: „We must secure the exis­tence of our peo­ple and a future for White chil­dren.” („Musimy zag­waran­tować byt naszych ludzi i przyszłość dla Białych dzieci”), a 88 to z kolei skrót od HH (8 litery alfa­betu), która oznacza zwrot „Heil Hitler”.

Napisy na Targówku to jed­nak nie jedyne tego typu. W całej Warsza­w­ie pojaw­ia się coraz więcej tego typu napisów. Część z nich jest zgłaszana do proku­ratu­ry przez orga­ni­za­torów akcji „hejt stop”.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.