Tragedia w Legionowie: 45-latek dźgnął nożem rodziców

W niedzielę (16.10) chwilę po godzinie 22 w jed­nym z mieszkań bloku przy uli­cy Hubala w Legionowie, doszło do tragedii. Pod­czas rodzin­nej awan­tu­ry, syn dźgnął nożem rodz­iców.


Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Obo­je poszkodowani zostali odwiezieni karetka­mi do szpi­tali. Stan mężczyzny jest poważny, ponieważ stracił sporo krwi. Stan kobi­ety jest sta­bil­ny. Spraw­ca zbiegł z miejs­ca zdarzenia.

Aktu­al­iza­c­ja 9:15


Polic­jan­ci otrzy­mali infor­ma­cję z pogo­towia ratunkowego około godziny 22. W mieszka­niu w którym inter­we­niowały zespoły Ratown­ict­wa Medy­cznego, doszło do pch­nię­cia nożem. Wstęp­nie ustalono, że 45-let­ni mężczyz­na, praw­dopodob­nie ugodz­ił nożem swoich rodz­iców. Spraw­ca zbiegł z miejs­ca zdarzenia. Polic­jan­ci od razu przys­tąpili do poszuki­wań. Na miejsce wezwano wspar­cie z Odd­zi­ałów Prewencji Policji z Warsza­wy oraz prze­wod­ni­ka z psem tropią­cym. Około godziny 2 w nocy, mężczyz­na został zatrzy­many na tere­nie Warsza­wy.

– Obec­nie polic­jan­ci przesłali mate­ri­ały do proku­ratu­ry rejonowej. Śledzt­wo prowad­zone jest w kierunku usiłowa­nia zabójst­wa. Dal­sze decyz­je należą do proku­ra­to­ra – infor­mu­je Emil­ia Kuligowskaz KPP Legionowa.

tekst: Marek Karpowicz/Wirtualne Legionowo

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.