Uwaga! Nadchodzą burze z gradem!

IMGW pro­gno­zu­je, że do Warszawy i woj., Mazowieckiego doj­dą nie­dłu­go burze z zachod­niej czę­ści kra­ju. Ostrzeżenie dla burz 1 stop­nia obo­wią­zu­je od godz. 17.00 do godz. 5.00 rano następ­ne­go dnia.

Fot. Przemysław Dm

Godz. 17.00 to naj­pew­niej godzi­na, kie­dy komór­ki burzo­we poja­wią się w woj. Mazowieckim. Możemy więc przy­pusz­czać, że burza doj­dzie do Warszawy póź­niej. Prawdopodobieństwo wyno­si 80 proc.

„Prognozuje się wystą­pie­nie burz z opa­da­mi desz­czu od 10 mm do 20 mm, lokal­nie do 30 mm, oraz pory­wa­mi wia­tru do 70 km/h. Lokalnie opa­dy gra­du” – infor­mu­je IMGW.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.