Najnowszy sondaż wyborczy: w Sejmie tylko 3 partie

Gdyby wybo­ry odby­ły się w tę nie­dzie­lę PiS popar­ło­by 32 proc. Polaków i to wła­śnie ta par­tia kon­stru­owa­ła­by nowy rząd. PO zdo­by­ło­by 24 proc., a ugru­po­wa­nie Pawła Kukiza 20 proc. głosów.

Sejm, Sala Posiedzeń fot. Mateusz Kudła / Wikipedia

Sejm, Sala Posiedzeń fot. Mateusz Kudła / Wikipedia

Według badań TNS Polska, poza Sejmem zna­la­zły­by się pozo­sta­łe par­tie, a więc PSL (3 proc.), NowoczesnaPL (3 proc.), SLD (2 proc.), KORWiN (2 proc.) i ugru­po­wa­nie Razem (1 proc.). Pozostałe ugru­po­wa­nia pozo­sta­ły­by bez poparcia.

Badania prze­pro­wa­dzo­no w dniach 8 i 9 czerw­ca, a więc jesz­cze przed upu­blicz­nie­niem akt afe­ry taśmo­wej. Udział w wybo­rach zade­kla­ro­wa­ło 56 proc. Polaków. Ryzyko błę­du wyno­si 3 proc.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.