Znaleźli bohaterskiego taksówkarza, który uratował ich z pożaru!

2 grud­nia pisal­iśmy o bohater­skim tak­sówkarzu, który zatrzy­mał się przy pożarze, by obudz­ić mieszkańców i pomóc w ich ewakuacji. Mieszkań­cy Pię­ciochatek chcieli mu podz­iękować. Dzię­ki nagłośnie­niu akcji przez media udało się go odnaleźć.


Dzię­ki akcji i nagłośnie­niu ze strony mediów, Wol­skie Pię­ciochat­ki poin­for­mowały, że znalazły człowieka, który ura­tował mieszkańców z pożaru:

„Udało się!!! Dzię­ki Państ­wa pomo­cy odnaleźliśmy tak­sówkarza, który bez­in­tere­sown­ie ratował mieszkańców z płonącej kamieni­cy. Wspani­ały człowiek, który zro­bił to z potrze­by ser­ca – po to by ura­tować ludzi. Dzięku­je­my bard­zo serdecznie. Jest Pan prawdzi­wym bohaterem! P.S. Ze wzglę­du na sza­cunek dla pry­wat­noś­ci tak­sówkarza wspól­nie postanow­iliśmy nie ujaw­ni­ać pub­licznie jego tożsamoś­ci. Powiemy tylko, że jest to bard­zo sym­pa­ty­czny i skrom­ny człowiek. Jeszcze raz dzięku­je­my!” – pisze fan­page Wol­skie Pię­ci­chat­ki.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.